ЕП одобри намаляване с 40% на емисиите CO2 до 2030

04.10.2018

ЕП одобри намаляване с 40% на емисиите CO2 до 2030

Емисиите въглероден диоксид от новите автомобили и ванове трябва да намалеят с 40% до 2030 г. и да се ускори навлизането на пазара на електрически автомобили и автомобили с ниски емисии. Това решиха на 3 октомври депутатите в Европейския парламент.

В гласувания проектодоклад, евродепутатите предложиха по-амбициозна цел за намаляване на емисиите от нови автомобили в Европейския съюз с 40% до 2030 г. (в сравнение с предложеното намаление от Европейската комисия, която искаше 30% и 2021 г. като референтна година), с междинна цел от 20% до 2025 г. Целите важат както за леките автомобили, така и за лекотоварните.

Производителите, чиито средни емисии на въглероден диоксид превишават тези цели, следва да заплащат такса към общия бюджет на Евросъюза, която ще се използва за повишаване на квалификацията и образованието на работниците, засегнати от структурни промени в автомобилния сектор. Производителите на леки автомобили ще трябва да гарантират, че превозните средства с нулеви и ниски емисии (електрически автомобили или автомобили, които емитират по-малко от 50 гр въглероден диоксид на км) заемат 35% от пазарния дял на продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили до 2030 г. и 20% до 2025 г.

Изпитването на емисии в реални условия до 2023 г.
Европарламентът призовава Европейската комисия да разработи до 2 години нов план за изпитването на емисии в реални условия с помощта на преносимо устройство като това неотдавна въведено за измерване на емисии NOx. Докато това не стане приложимо, съответствието с настоящия регламент ще се измерва въз основа на данните от устройствата за измерване на разхода на гориво. Изпитването на емисиите на CO2 в реални условия трябва да бъде готово и функциониращо до 2023 г. според евродепутатите.

Социални последици от декарбонизацията
Евродепутатите признават, че социално приемливият и справедлив преход към мобилност с нулеви емисии изисква промени в цялата веригата за създаване на стойност в автомобилостроенето, с отчитане на потенциалното неблагоприятно социално въздействие. Ето защо ЕС следва да насърчава повишаване на квалификацията и пренасочване на работниците в сектора, особено в региони и местности, които са неблагоприятно засегнати от прехода. Евродепутатите също призовават за подкрепата за европейските производители на акумулаторни батерии.

Етикетирането и емисиите през целия жизнен цикъл
Комисията следва да представи до края на 2019 г. законодателно предложение, което предоставя на потребителите сравнима и надеждна информация относно разхода на гориво, емисиите на CO2 и замърсителите на въздуха на новите коли.

Емисиите през целия жизнен цикъл
От 2025 г. производителите ще трябва да докладват въз основа на хармонизирана методика относно емисиите на CO2 през жизнения цикъл на всички нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, пускани от тях на пазара.Следващи стъпки
Докладът беше приет с 389 гласа „за“, срещу 239 „против“ и 41 „въздържал се“. Европейските министри ще приемат обща позиция на 9 октомври. Преговорите с евродепутатите за постигане на споразумение на първо четене могат да започнат на 10 октомври.

Малко съпътстваща информация
Транспортът е единственият голям сектор в ЕС, в който емисиите на парникови газове все още се увеличават, се отбелязва в текста. За да се изпълнят ангажиментите, поети в Парижкото споразумение от XXI сесия на Конференцията на страните (COP21) през 2015 г., декарбонизацията на целия транспортен сектор трябва да се ускори по пътя към нулеви емисии до средата на века. В същото време глобалният автомобилен сектор се променя бързо, особено при електрическите двигатели. Ако европейските автомобилни производители се включат късно в необходимия енергиен преход, те рискуват да загубят водещата си роля, се казва още в доклада.

<< Обратно към новините