София Франс Ауто достави първите две нови линейки Peugeot

20.12.2018

София Франс Ауто достави първите две нови линейки Peugeot

Две чисто нови линейки Peugeot бяха предадени от София Франс Ауто на здравното министерство. Това е първата партида от общо 280 автомобила за спешна медицинска помощ, които официалният вносител на френската марка у нас ще достави по договор за 3 години.

Ключовете на първите две линейки бяха връчени официално от Стоян Желев, изпълнителен директор на София Франс Ауто, на здравния министър Кирил Ананиев. „Днес е светъл ден за София Франс Ауто. Когато бяхме избрани за изпълнител на тази обществена поръчка изпитахме гордост, съзнавайки, че това е огромна отговорност.“, заяви Стоян Желев.Линейките са снабдени с модерна медицинска апаратура и оборудване. Изградени са на базата на големия ван Peugeot Boxer и са окончателно оборудвани от фирма Трансформа в България, като са ползвани висококачествени вносни материали от водещи доставчици в бранша.

Новите медицински превозни средства са част от проект за тотална модернизация на спешната медицинска помощ в цялата страна. Обществената поръчка, спечелена от София Франс Ауто, е с две обособени позиции. По първата от тях ще бъдат доставени 95 линейки тип C, с включени медицинско оборудване, медицинска апаратура и гаранционно и сервизно обслужване. По втората позиция ще бъдат доставени още 185 линейки от тип В, също с включени медицинско оборудване, медицинска апаратура, гаранционен сервиз и обслужване. Общата стойност на двата договора е 38,364 млн. лв. с ДДС., а първите две доставени линейки са по една от двата типа и отиват за центъра за спешна медицинска помощ в София.Закупуването на медицинските превозни средства е в изпълнение на част от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕС по Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Срокът за изпълнението на дейностите по реализацията на проекта е 36 месеца, с поетапна ежегодна доставка, като следващата партида се очаква през март 2019 г.

Проектът се реализира на територията на цялата страна чрез строителство, ремонт, реконструкция и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешната помощ. Той включва доставка на апаратура и закупуване на общо 400 напълно оборудвани нови линейки, като 120 от тях ще са високпроходими.

Общата стойност на проекта е почти 164 млн. лв, от които над 163 милиона са безвъзмездна европейска финансова помощ. Срокът за цялостно изпълнението на проекта изтича през октомври 2021 г.

<< Обратно към новините