ACEA: 5,1% е ръстът на новите регистрации през първото тримесечие

25.04.2019

ACEA: 5,1% е ръстът на новите регистрации през първото тримесечие

През март регистрациите на нови нови автомобили с търговско предназначение (CV), са се увеличили с 4.1%. За прираста допринасят всички категории без тази на автобусите. 

За месечния ръст в общата статистика е важен приносът на три от най-големите европейски пазари: Обединеното кралство – 10,3%, Германия – 8,7% и Испания – 4,9%.  Френският пазар е почти без промяна: -0,3%.  

Положителната статистика за първото тримесечие (общо 654 657 новорегистрирани CV) се дължи преди всичко на пазарите в Германия (+12,8%), Обединеното кралство (+8,9%), и Франция (+4,4%).

В категорията до 3,5 тона през март са включени в движение 230 787 нови автомобила. С най-сериозен прираст са Германия (+11,3%) и Островът (+10,6%). 544 085 са новите автомобили от леката категория за тримесечието. И тук определяща е динамиката на пазарите в Германия (+12,1%), Обединеното кралство (+8,9%), Франция (+4,2%), Испания (+4,0%) и Италия (+1,3%).  

В тежката категория, над 16 тона, скромният мартенски ръст (+ 2,1%) се дължи на увеличението на Острова (+10,5%), Германия (+4,8%) и Франция (+3,8%), което компенсира спада в Испания (-10,9%) и Италия (-7,9%). Тримесечният резултат е по-радващ: +5,5% (82 993 регистрации) благодарение на увеличеното търсене на Острова (+16,9%) и в Германия (+16,6%). Вероятно статистиката би била още по-добра, ако Италия (-10,9%) и Испания (-2,4%) не теглеха назад. 

Като цяло при камионите – над 3,5 тона, през март има умерено увеличение (+2,1%), докато през тримесечието то е +5,7% (100 708 бр.).

Твърде различни са тенденциите при автобусите в различните страни: през март на пазарите в Германия, Обединеното кралство и Франция има двуцифрен спад (-30,0%, -19,4% и -17,5%). Тримесечният резултат е +0,4%, поддържан в немалка степен от 26-процентовото увеличение на продажбите в Централна Европа.       

<< Обратно към новините