Thermo King с портфолио Connected Solutions

22.08.2019

Thermo King с портфолио Connected Solutions

Мултимодалните дистанционни решения за контрол над температурата на Thermo King - Connected Solutions, гарантират по-голяма видимост, дистанционен мониторинг и активен контрол в ежедневните операции.

Те осигуряват 24/7 свързаност и проследяемост на превозното средство и товара, независимо от местоположението им. Контролира се състоянието на всеки товар на път, а двупосочната комуникация ви дава възможност за незабавна реакция.

Портфолиото на Connected Solutions гарантира по-интелигентно управление на автопарка. Това са технологии, предназначени да генерират база данни за събитията и стойностите, които са най-важни за вашата работа - от отварянето на вратите и околната температура, до нивата на гориво в превозното средство и поведението на водача. Тези данни дават възможност за локализация и проследяване на статуса на отделните доставки дори в разширен автопарк. В резултат на това могат да се фиксират такива температурни нива, за да се отговори на всевъзможни регулаторни изисквания и да се реагира незабавно при възникване на проблеми.

Това са иновативни решения за съхранение, трансфер и управление на данни, усигуряващи конкурентно предимство при транспортиране на чувствителни към температура товари, при необходимост от регулаторно съответствие, при използване на автопарка и контрол на данните.

TracKing е GPRS/GPS система за управление на температурата и за цялостен контрол, осигуряваща видимост на различни товари от компютър, таблет или смартфон. След като е активирана, тя предава информация за температурата, местоположението и алармите в реално време 24/7 за вашия хладилен автопарк, плюс данните от контлолните табла и богат набор от отчети. Въоръжен с такава информация, всеки лесно превозвач може да увеличи ефективността на автопарка си и значително да намали възможностите за загуба на товари.

За да подобри нивото на информираност в реално време за състоянието на хладилно оборудване, Thermo King създаде TK Blue Box. Това е система за мениджъри на автопаркове, която се предлага като стандарт в платформите или ремаркетата от гамата SLXi. Тя предоставя актуалните данни, необходими, за подобряване ефективността на автопарка и качеството на доставените товари. За достъп до данните е необходимо само да бъде инсталирано приложението TK Reefer. То е безплатно и позволява дистанционна Bluetooth връзка с SLXi превозно средство.

<< Обратно към новините