Shell и декарбонизацията на пътния транспорт

01.04.2021

Shell и декарбонизацията на пътния транспорт

Почти 1400 компании, над 450 градове и над 120 държави са част от най-големия алианс, ангажиран да спре количеството парникови газове, отделяно в атмосферата до 2050 г.Днес светът преминава през период на интензивна промяна. Съществуват огромни предизвикателства - от непосредствения шок от пандемията, до дългосрочните последици от изменението на климата. Но 2020 г. показа какво може да постигне светът, когато работи заедно: надеждата, която ваксините могат да дадат. А в целия свят бизнесът и правителствата си поставят цели в съответствие с Парижкото споразумение за изменението на климата.

Почти 1400 компании, над 450 градове и над 120 държави са част от най-големия алианс, ангажиран да спре количеството парникови газове, отделяно в атмосферата до 2050 г. С други думи, целта е постигане на нулеви нулеви емисии в рамките на няколко десетилетия. Такива цели изискват широко сътрудничество. През април миналата година Shell обяви и собствената си амбиция да бъде енергиен бизнес с нулеви емисии до 2050 г. или по-рано, в крак с обществото и клиентите си.

През 2020 г. компанията публикува доклада Decarbonising Shipping: All Hands on Deck. Това засили работата й с клиенти и партньори в сектори, където е най-трудно да се намалят въглеродните емисии. Докладът спомогна за формирането на стратегията на Shell и насърчи ангажиментите за намаляване на въглеродните емисии в сектора. Това е втория й доклад, основан на ново сътрудничество, този път със сектора на автомобилните превози.

Камионите превозват почти всичко, от което модерното общество зависи в ежедневието си. По време на пандемията автомобилните товарни превози изиграха жизненоважна роля. С около 3 милиона компании, експлоатиращи около 217 милиона превозни средства, секторът представлява около 9% от глобалните емисии на въглероден диоксид - а търсенето на автомобилни превози ще се удвои до 2050 г. И така, как може сектор, съставен от толкова много различни сегменти, да предприеме заедно стъпките, необходими за намаляване на емисиите?

Този доклад се ръководи както от спешността, така и от необходимостта от сътрудничество. Той се основава на повече от 150 интервюта в цялата индустрия, от логистични компании, до производители на превозни средства и регулатори. Той идентифицира 22 решения за сектора - да започне да намалява емисиите още сега и да увеличи скоростта на прехода към автомобили с ниски и нулеви емисии.

Решенията включват незабавни действия чрез засилено използване на съществуваща технология, например електрическа технология за батерии, за по-леки превозни средства, използвани в градовете. В дългосрочен план те включват водород като гориво за по-тежките камиони, които пътуват по-далеч с по-голямо натоварване. Решенията включват необходимост от регулации, увеличено производство и подобрена инфраструктура за поддържане на растежа. Принципът на сътрудничество е повсеместен. Shell използва договорна флота от около 3000 тежкотоварни камиона и доставя горива за почти всички 45 000 търговски обекта на компанията по света. Освен че доставя горива, смазочни материали и услуги за зареждане на превозни средства, Shell разширява и проектите за водород, от производство, до мрежи за зареждане с гориво.

В придружаващия доклад - Decarbonising Road Freight: Shell’s Route Ahead, компанията излага действията, които предприема, за да помогне за намаляване на емисиите в този сектор. Решенията осигуряват план за действие, път към нулеви нулеви емисии до 2050 г. в сектора на автомобилния товарен превоз. Докладът показва индустрия, която не само е ангажирана и подготвена да се промени, но е готова да влезе в бъдещето.

<< Обратно към новините