Renault Group преустановява промишлените си дейности в Русия

24.03.2022

Renault Group преустановява промишлените си дейности в Русия

Дейността на Renault Group в производствения завод в Москва се преустановява, считано от 23 март 2022 година.Бордът на директорите на Renault Group заседава и одобри следните точки:

Дейността на Renault Group в производствения завод в Москва се преустановява, считано от 23 март 2022 година.

По отношение на дела си в AVTOVAZ, Renault Group оценява различните възможности, вземайки предвид текущата ситуация, и същевременно действайки отговорно към своите 45 000 служители в Русия.

Renault Group напомня, че вече прилага необходимите мерки за спазване на международните санкции.

В следствие на изложеното Renault Group ще трябва да преразгледа финансовите си перспективи за 2022 г., а именно:

Оперативен марж на Групата от около 3% (в сравнение с ≥ 4%);

Положителен свободен паричен поток от автомобилна дейност (в сравнение с ≥ 1 милиард евро).

Непарична корекция, възлизаща на счетоводната стойност на консолидираните нематериални активи, недвижима собственост, машини, съоръжения и репутация, трябва да бъде взета предвид към резултатите за първото полугодие на 2022 г. Към 31 декември 2021 г. тази стойност възлиза на 2,195 млрд. евро.

Renault Group остава фокусирана върху изпълнението на своя стратегически план Renaulution. Групата ще следва своята търговска политика, фокусирана върху стойността, ще засили своята конкурентоспособност и ще ускори програмата си за намаляване на разходите.

<< Обратно към новините