Renault Group продава Renault Русия и контролния си дял в AVTOVAZ

16.05.2022

Renault Group продава Renault Русия и контролния си дял в AVTOVAZ

Бордът на директорите на Renault Group единодушно е одобрил подписването на споразумение за продажбата на 100% от акциите на Renault Group в Renault Русия на град Москва, и контролния си дял от 67,69% в AVTOVAZ на NAMI (Централен институт за изследване и развитие на автомобилите и двигателите).


 

Финализирането на тези сделки не е предмет на никакви условия и са получени всички необходими одобрения. Споразумението предвижда възможност за Renault Group да изкупи обратно своя дял в AVTOVAZ, която може да бъде упражнена през следващите 6 години.

„Днес взехме трудно, но необходимо решение и правим отговорен избор спрямо нашите 45 000 служители в Русия, като същевременно запазваме представянето на Групата и възможността при различен контекст да се завърнем в страната в бъдеще. Уверен съм в способността на Renault Group да ускори допълнително трансформацията си и да надхвърли средносрочните си цели“, заяви Лука де Мео, главен изпълнителен директор Renault Group.

Както беше обявено на 23 март, непарична такса за корекция, възлизаща на счетоводната стойност на консолидираните нематериални активи, имоти, машини и оборудване на Групата в Русия, трябва да бъде записана в резултатите за първото полугодие на 2022 г. Към 31 декември 2021 г. тази стойност възлиза на 2 195 милиона евро. Дейността в Русия следователно ще бъда деконсолидирана в консолидираните финансови отчети на Renault Group за първото полугодие на 2022 г. и ще бъде отчетена като преустановена в съответствие с изискванията на МСФО 5.

Renault Group потвърждава финансовите си перспективи, обявени на 23 март 2022 г. На Деня на капиталовия пазар през есента на 2022 г. компанията ще представи своята актуализирана финансова перспектива и стратегия, позиционирайки Групата като конкурентен, технологичен и устойчив играч.

<< Обратно към новините