Renault Group актуализира финансовата си перспектива за 2022 г.

01.08.2022

Renault Group актуализира финансовата си перспектива за 2022 г.

Резултатите за първото полугодие на 2022 г. са нова стъпка в трансформацията на Групата: показват значително подобрение на рентабилността, силно генериране на свободен паричен поток и укрепване на финансовата структура.„Renault Group решително преследва своята дълбока трансформация на дейностите си. Тези резултати от първото полугодие са доказателство за това: въпреки всички насрещни ветрове, свързани със спирането на дейността в Русия, кризата с полупроводниците и инфлацията на разходите, Групата продължава да подобрява оперативните си показатели и започва да се възползва от успеха на новолансираните модели.

След като компенсира загубата на своите дейности в Русия и продължава своята високоскоростна трансформация, Renault Group подобрява финансовата си перспектива за цялата 2022 г. През есента новата средносрочна финансова перспектива и ускореното внедряване на Renaulution ще бъдат представени по време на деня на капиталовия пазар. Цялата ни енергия е мобилизирана, за да трансформираме Renault Group в конкурентен, технологичен и устойчив играч“, заяви Лука де Мео, главен изпълнителен директор на Renault Group.

Приходите на Групата от 21,1 млрд. евро са стабилни в сравнение с първото полугодие на 2021 г., въпреки спада от 11,9% в глобалните продажби на Групата за периода, на все още нестабилен пазар. Оперативеният марж на Групата от 988 млн. евро (4,7% от приходите) представлява увеличение с 556 млн. евро и +2,6 пункта в сравнение с първото полугодие на 2021 г.

Автомобилният оперативен марж е от 420 млн. евро (2,1% от автомобилните приходи) и е с +565 млн. евро (+2,8 пункта) въпреки спада от 136 000 автомобила в сравнение с първото полугодие на 2021 г. Нетните приходи от продължаващи операции са в размер на 657 млн. евро, с 458 млн. евро повече в сравнение с първото полугодие на 2021 г.

Нетните приходи от преустановени дейности са в размер на -2,3 млрд. евро след безкасовата корекция, свързана с продажбата на индустриалните дейности в Русия, обявена на 16 май 2022 г. Автомобилният оперативен свободен паричен поток е от +956 млн. евро (включително 800 млн. евро дивидент от Mobilize Financial Services) до 1470 млн. евро в сравнение с първото полугодие на 2021 г. Автомобилният нетен дълг намалява с 1,2 млрд. евро спрямо 31 декември 2021 г., от които 522 млн. евро от продажбата на дейностите в Русия: -426 млн. евро.

Успех за новите модели и ускоряване на стратегията, фокусирана върху стойността

Портфолиото от поръчки на Групата в Европа съставлява 4,1 месеца продажби, подкрепено от успеха на новолансираните модели:

Renault Arkana регистрира повече от 100 000 поръчки от лансирането си, 60% от които са във версия E-TECH и 60% към частни клиенти.

Renault Megane E-TECH Electric се радва на обещаващ старт с над 25 000 поръчки, 75% от които за най-високите нива на оборудване и 80% за най-мощните двигатели. Първите автомобили са доставени във френските дилърства в средата на месец май; лансирането на модела в останалите европейски страни е в ход и ще продължи през септември.

Dacia Sandero остава най-продаваният автомобил към частни клиенти в Европа

С повече от 30 000 поръчки, регистрирани през първото полугодие на 2022 г., Dacia Spring е най-продаваният електромобил към частни клиенти във Франция. Dacia Jogger обещава да бъде нов успех за марката в Европа с повече от 50 000 поръчки за само 6 месеца и превес от над 60% на високите нива на оборудване. Alpine удвоява поръчките си спрямо първото полугодие на 2021 г. благодарение на успеха на новата си гама A110.

Ефектът на продуктовия микс от +3,3 пункта върху автомобилните приходи спрямо първото полугодие на 2021 г. благодарение на новите модели (Arkana, Jogger и Megane E-TECH Electric).

Продължителен ръст на E-TECH продажбите, представляващи 36% от регистрациите на леки автомобили Renault в Европа (спрямо 26% през първото полугодие на 2021 г.).

Ускоряването на ценовия ефект достигна +7,4 пункта от автомобилните приходи спрямо първото полугодие на 2021 г. Този ефект ще продължи до края на годината благодарение на търговската политика на Renaulution
Въздействието на повишаването на цените на суровините и инфлацията на разходите е повече от компенсирано от ползите от тази нова търговска политика, съчетана с производителността на Групата.

Финансовата перспектива за 2022 г. е подобрена

Renault Group подобрява финансовата си перспектива за 2022 г. с:

- оперативен марж на Групата над 5% спрямо обявения по-рано около 3%;

- свободен паричен поток от автомобилната дейност над 1,5 млрд. евро спрямо обявения по-рано положителен;

Групата потвърждава въздействието на кризата с полупроводниците, оценено на 300 000 автомобила за 2022 г.
По време на Деня на капиталовия пазар през есента Групата ще представи актуализация на своите средносрочни финансови перспективи спрямо плана Renaulution и стратегия, позиционираща компанията като конкурентен, технологичен и устойчив референтен играч.

На 16 май 2022 г. Бордът на директорите на Renault Group единодушно одобри подписването на споразумения за продажба на 100% от акциите на Renault Group в Renault Русия на град Москва и дела си от 67,69% в AVTOVAZ на NAMI (Централния институт за изследване и развитие на автомобилите и двигателите). В допълнение, споразумението предвижда възможност за Renault Group да изкупи обратно дела си в AVTOVAZ, която може да бъде упражнена на определени периоди през следващите 6 години.

В резултат на тези споразумения:

Дейностите в Русия са деконсолидирани във финансовите отчети на Renault Group за първото полугодие на 2022 г. и се третират като преустановени дейности съгласно МСФО 5 със задна дата от 1 януари 2022 г.
Следователно финансовите агрегати на продължаващите операции за първото полугодие на 2022 г. вече не включват руските промишлени дейности и 2021 г. е коригирана в съответствие с този нов обхват на дейност.
Резултатът от преустановени дейности представлява загуба от -2,3 млрд. евро през първото полугодие на 2022 г., главно поради обезценката на имотите, машините, оборудването и нематериалните активи на AVTOVAZ и Renault Русия, както и обезценката на специфични активи, държани от другите дружества от Групата и резултатът от продажбата на продадените руски дружества.

Автомобилният нетен дълг е намален с 0,5 млрд. евро (от -1,6 до -1,1 млрд. евро) към 31 декември 2021 г.
Приходите на Групата достигат 21 121 млн. евро, ръст от 0,3% в сравнение с първото полугодие на 2021 г. При постоянни обменни курсове се увеличават с 1,1% (отрицателна курсова разлика, свързана главно с девалвацията на турската лира).

Автомобилните приходи възлизат на 19 574 млн. евро, ръст от 0,3% в сравнение с първото полугодие на 2021 г.
Ценовият ефект, положителен с +7,4 пункта, отразява продължаването на търговската политика, стартирана през третото тримесечие на 2020 г., приоритизираща стойността над обема, както и увеличенията на цените за компенсиране на инфлацията на разходите и оптимизирането на търговските отстъпки. Той се покачва до +8,4 пункта през второто тримесечие на 2022 г. от +5,6 пункта през първото.

Успехът на Arkana, лансирана през второто тримесечие на 2021 г., както и тези на Jogger и Megane E-TECH Electric през първото полугодие на тази година, подчертават завръщането на Групата в сегмент C и допринася за генерирането на положителен ефект от продуктовия микс от +3,3 пункта. Тези два ефекта позволяват да се компенсира загубата на обем от -5,2 пункта, което се обяснява главно със спада на европейския автомобилен пазар във връзка с недостига на полупроводници.

Влиянието на продажбите към партньори, отрицателно с -1,8 пункта, се дължи главно на намаляването на производството на дизелови двигатели и автомобили за партньори (край на договорите на Master за Opel и Traffic за Fiat в края на 2021 г.). Ефектът „Други“ от -2,1 пункта се дължи на намаляване на приноса на продажбите от мрежата на Renault Retail Group (RRG) след продажбата на част от клоновете и е частично компенсиран от резултатите от следпродажбеното обслужване.

Групата регистрира положителен оперативен марж от 988 млн. евро (4,7% от приходите) спрямо 432 млн. евро през първата половина на 2021 г. (+2,6 пункта). Автомобилният оперативен марж се подобрява с 565 млн. евро до 420 млн. евро (2,1% от автомобилните приходи, или +2,8 пункта спрямо първото полугодие на 2021 г.).

Положителният ефект на микс/цена/обогатяване от +1,548 млн. евро илюстрира успеха на търговската политика, фокусирана върху стойността пред обема. Тази политика компенсира отрицателния обемен ефект на -270 млн. евро и увеличението на разходите (разходи за суровини, закупуване, гаранция, производство и логистика), което възлиза на -647 млн. евро. Последното се обяснява главно с рязкото увеличение на цените на суровините (-797 млн. евро), частично компенсирано от представянето на покупките (+167 млн. евро).

Приносът на финансирането на продажбите на Mobilize Financial Services (преди RCI Bank and Services) към оперативния марж на Групата достига 582 млн. евро, което е спад с 11 млн. евро в сравнение с първото полугодие на 2021 г., главно поради нормализирането на нивото на риск и намаляването на средните ефективни активи (43,7 млрд. евро) в съответствие със стратегията на Групата за оптимизиране на автомобилните запаси в мрежата.

Бизнесът с частни клиенти регистрира ръст от 2,3% на нови финансирания. Увеличението от 14,8% на средната сума, финансирана за нови договори, компенсира намалението от 10,9% в броя на новите договори за финансиране поради спада на регистрациите на Групата.

През първото полугодие на 2022 г. Mobilize Financial Services успешно завърши първата си емисия зелени облигации на стойност 500 млн. евро с 5-годишен падеж. Приходите от тази емисия ще бъдат използвани за финансиране на електрически автомобили и зарядна инфраструктура. Тази емисия беше осребрена в началото на юли и следователно не е включена във финансовите пасиви към 30 юни 2022 г.

Други оперативни приходи и разходи възлизат на -49 млн. евро (спрямо -70 млн. евро през първото полугодие на 2021 г.) и се обясняват с провизии за преструктуриране от -134 млн. евро и продажба на активи (+56 млн. евро), свързани главно с продажбата на няколко търговски дъщерни дружества на Групата и клонове на RRG.
Вземайки предвид други оперативни приходи и разходи, оперативните приходи на Групата възлизат на 939 млн. евро спрямо 362 млн. евро през първото полугодие на 2021 г.

Нетните финансови приходи и разходи възлизат на -236 млн. евро в сравнение с -138 млн. евро през първата половина на 2021 г. Това влошаване може да се обясни с въздействието на хиперинфлацията в Аржентина, като цената на дълга остава стабилна.

Приносът на асоциирани компании възлиза на 214 млн. евро, което е с 54 млн. евро повече в сравнение с първата половина на 2021 г. Това включва 325 млн. евро, свързани с приноса на Nissan, което компенсира отрицателния принос от 111 млн. евро от други асоциирани дружества, особено във връзка с обезценката на акциите на Renault Nissan Bank в Русия.

Текущите и отсрочените данъци представляват разход от -260 млн. евро в сравнение с разход от -185 млн. евро през първото полугодие на 2021 г. във връзка с подобряването на печалбата. Нетните приходи от продължаващи операции са 657 млн. евро, ръст с 458 млн. евро в сравнение с първото полугодие на 2021 г.
Нетните приходи от преустановени дейности възлизат на -2,3 млрд. евро поради непаричните корекции, свързани с продажбата на руските индустриални дейности. Нетният доход е -1,666 млн. евро, а нетният доход от дела на Групата, е -1,357 млн. евро (или -4,98 евро/акция).

Паричният поток на автомобилния бизнес, с изключение на разходите за преструктуриране, включва 800 млн. евро дивидент от Mobilize Financial Services и достига 2,6 млрд. евро, което е увеличение с 0,9 млрд. евро в сравнение с първото полугодие на 2021 г. Този паричен поток покрива до голяма степен материалните и нематериалните инвестиции преди продажбата на активи, които възлизат на 1,2 млрд. евро (1,1 млрд. евро нетно от продажбата).

При изключване въздействието на продажбата на активи, нетният CAPEX и процентът на R&D на Групата е 8,0% от приходите в сравнение с 9,1% през първото полугодие на 2021 г. Той възлиза на 7,5%, включително продажбата на активи.

Автомобилният оперативен свободен паричен поток е +956 млн. евро, като се вземат предвид -278 млн. евро разходи за преструктуриране и отрицателна промяна в изискването за оборотен капитал от -275 млн. евро.
Автомобилният нетен дълг възлиза на -426 млн. евро към 30 юни 2022 г. в сравнение с -1,6 млрд. евро към 31 декември 2021 г. (-1,1 млрд. евро, коригирани от операциите на AVTOVAZ и Renault Русия), или намаление от 1,2 млрд. евро.

През първото полугодие на 2022 г. Renault Group прави предсрочно погасяване на 1 млрд. евро от банковия заем, ползващ се от гаранцията на френската държава (PGE). Както беше обявено, целият заем ще бъде върнат най-късно до края на 2023 г.

Като част от програмата Shelf Registration, на 24 юни 2022 г. Renault SA емитира облигации на японския пазар за обща сума от 80,7 млрд. йени (или 561 млн. евро) с процент от 3,5% и 3-годишен падеж. Тази емисия е осребрена на 1 юли 2022 г. и следователно не е включена във финансовите пасиви към 30 юни 2022 г.
Към 30 юни 2022 г. общите запаси от нови автомобили (вкл. независимата дилърска мрежа) представляват 348 000 автомобила в сравнение с 427 000 (вкл. около 12 000 в Русия) в края на юни 2021 г., или 60 дни продажби.

Перспективи и стратегия

Renault Group подобрява финансовата си перспектива за 2022 г. с:

- оперативен марж на Групата над 5%, спрямо обявения по-рано около 3%;

- автомобилен свободен паричен поток, надвишаващ 1,5 млрд. евро, спрямо обявения по-рано положителен
Групата потвърждава въздействието на кризата с полупроводниците, оценено на 300 000 автомобила през 2022 г.

По време на Деня на капиталовия пазар през есента Групата ще представи актуализация на своите средносрочни финансови перспективи спрямо плана Renaulution и стратегия, позиционираща компанията като конкурентен, технологичен и устойчив референтен играч.

<< Обратно към новините