IVECO продължава с проекта Plant the Future

02.08.2022

IVECO продължава с проекта Plant the Future

Проектът Plant the Future стартиран от IVECO през юли 2021 г. в сътрудничество с организации за презалесяване, потвърждава ангажимента на компанията да активен принос за устойчиво бъдеще.


 

Като пионер в алтернативното задвижване, IVECO предлага широка гама от превозни средства с ниски емисии на CO2, включително новаторския камион IVECO S-WAY, който предоставя готово решение за декарбонизация, когато се задвижва с биометан. Ангажиментът на компанията към устойчивостта не спира дотук, тъй като IVECO инвестира в редица проекти за намаляване на емисиите и подобряване на околната среда, като програмата Plant the Future, която има за цел да увеличи зелените площи на нашата планета.

Проектът вече е успешно реализиран в Италия, Полша и Германия и само за една година от стартирането му, намалението на CO2 чрез газовите камиони IVECO S-WAY, продавани на тези пазари, плюс дърветата, засадени и дарени на клиентите с превозните средства надхвърля 45 000 т/г.

Спестеният CO2 е еквивалентен на количеството, погълнато от повече от 3 милиона дървета за една година. „Ако всички тези дървета бяха засадени на 7 метра едно от друго в ред, те биха образували линия, простираща се от южния до северния полюс“, коментира Джандоменико Фиорети. „Ако можете да си представите това, имате незабавна представа колко голяма разлика можем да направим чрез увеличение на използването на природен газ и по-специално на био-CNG/LNG в транспортната индустрия. Нашата цел за нулеви въглеродни емисии наистина е в наши ръце!“ Сега IVECO планира да разшири проекта Plant the Future в други европейски страни, за да създаде добродетелен кръг, който ще продължи и в бъдеще.

Като движеща сила в енергийния преход на транспортната индустрия, IVECO е много активна за повишаване на осведомеността относно ключовата роля, която технологиите на природен газ и биометанът трябва да играят по пътя към нулеви въглеродни емисии. Днес камион IVECO S-WAY CNG/LNG, задвижван с биометан, може да осигури 95% намаление на CO2 и, с определени суровини, дори е възможно да се постигнат отрицателни емисии с намаление до 121%, както беше демонстрирано от скорошно проучване, проведено от Италианския национален съвет за научни изследвания (Cnr).

IVECO допринася пряко за декарбонизацията на сектора, предлагайки на клиентите превозно средство, способно да намали въглеродния отпечатък, без компромис с производителността и покритието в сравнение с конвенционалните дизелови задвижвания.

IVECO инвестира в целенасочени инициативи като програмата за посланици на IVECO, която дава глас на клиенти и партньори, споделящи нейната визия за социална и екологична устойчивост, и проекта Plant the Future, който действа като ангажимент за намаляване на въглеродните емисии.

<< Обратно към новините