Renault Group преизпълнява целта си за декарбонизация на дейностите в товарния транспорт

09.08.2022

Renault Group преизпълнява целта си за декарбонизация на дейностите в товарния транспорт

Между 2018 г. и 2021 г. Renault Group намали въглеродния отпечатък, свързан с транспорта на стоки в Европа, с 6,9%, надхвърляйки целта си от 5,3%.Резултатите са потвърдени в рамките на схемата FRET21, обединяваща участници в транспорта и логистиката и ръководена от Френската агенция за управление на околната среда и енергията (АДЕМЕ) и Асоциацията на потребителите на товарен транспорт (AUTF). FRET21 насърчава доставчиците на части и автомобили да намалят въздействието на транспорта си върху околната среда.

От присъединяването си към тази схема през 2015 г., Renault Group намалява CO2 емисии от логистичната си дейност в Европа с общо 15%, благодарение на иновативните решения, внедрени от отдела за управление веригата на доставки, като екодизайн на опаковките и намаляване на броя изминати километри.

Отделът за управление веригата на доставки на Renault Group възнамерява да продължи усилията си за декарбонизация и се е ангажирал да намали своя въглероден отпечатък на автомобил в световен мащаб с 30% до 2030 г.

„Повече от 10 години търсим решения за намаляване на екологичния отпечатък на нашите потоци на доставка. Все повече използваме мултимодален транспорт и подобряваме степента на запълване на контейнери и камиони, наравно с екодизайна на нашите опаковки и намаляването на броя на изминати километри. Тази постоянна работа с много от бизнес направленията на Групата и нашите доставчици, възможно най-близо до нашата индустриална система, ни позволява да постигнем и дори да надхвърлим за втори пореден път целите си за намаляване на въглеродните емисии“, казва Флорънс Угето, експерт устойчиво развитие и логистика в отдела за управление веригата на доставки на Renault Group.

„Като основен играч във веригата на доставки в глобален план, Renault е стриктно и последователно ангажиран с инициативата Fret21. Действията на компанията са конкретни и много оперативни и се изграждат съвместно с доставчиците на транспортни услуги, което е гаранция за успех“, допълва Пиер Лупоглазов, ръководител на проекта EVE в АДЕМЕ.

Трите основни лоста за декарбонизация при Renault Group са:

1. Развитие на използването на мултимодален транспорт. Отделът за управление веригата на доставки работи съвместно с превозвачите за увеличаване на дела на потоците с железопътен транспорт в сравнение с транспорта с камион. Например използването на влакове от Източна Европа до Франция спестява 2600 тона CO2 емисии.

2. Намаляване на изминатите километри на кубичен метър. Това става чрез оптимизиране на скоростта на товарене на камиони и опаковките, като отделът за управление веригата на доставки разработва цифрови инструменти за 3D визуализация на камиони и увеличаване на скоростта на товарене. Това спомага за намаление от 12 200 тона CO2 емисии. В допълнение, инженерните екипи работят в посока намаляване на количеството на използваните опаковки и увеличаване плътността на опаковката, за да оптимизират броя на частите в нея. Резултатът: намаление от 8 800 тона CO2 емисии.

Тази цел се постига и чрез намаляване на изминатите разстояния, като с доближаване на мрежата от доставчици до производствените обекти се намаляват изминатите километри на кубичен метър. Такъв е случаят във Франция, където развитието на ElectriCity обединява екосистема от доставчици в близост до трите производствени обекта на този индустриален хъб, посветен на електрическа мобилност. Този подход спестява 6120 тона CO2 емисии.

3. Подобряване на енергийния микс и енергийното представяне на превозвачите. Отделът за управление веригата на доставки мотивира мрежата от превозвачи с въпросника ECO2, който им позволява да разгледат информация за тяхното екологично представяне като среден разход на гориво и да планират своите ангажименти за оптимизация през следващите години. Резултатът: намаление на CO2 емисиите от 5700 тона.

<< Обратно към новините