Реклама


PЕКЛАМАТА ПРИ НАС РАБОТИ

Печатните и онлайн издания на БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД в областта на логистиката, спедицията и транспорта, както и в областта на специализираните транспортни средства, предлагат богати възможности за целенасочена реклама с гарантиран достъп до професионалистите и хората, взимащи решения, от съответните сфери на бизнес на българския пазар.

Списание КАМИОНИ е водещото издание на българския пазар за специализирани превозни средства.
Създадено е през 2001 г.
Периодичността му е месечно, 10 броя годишно (без месеците януари и август). Формат А4, пълноцветен печат.
Разпространява се като пакет, включващ:
- списание КАМИОНИ със секции за АВТОБУСИ, ВАНОВЕ и Употребявани товарни автомобили
- тематично приложение сп. СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Тираж на списаниe СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА се разпространява допълнително до целеви групи в съответната област.

Списание ЛОГИСТИКА е водещото издание на българския пазар в областта на логистиката - точното списание в точното време на точното място.
Създадено е през 2005 г., излиза месечно (10 броя годишно без месеците януари и август). Формат А4, пълноцветен печат.

От 1998 г. излиза и годишният Официален справочник КОЙ КАКЪВ Е В ТРАНСПОРТА И СПЕДИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, предлагащ актуална и полезна информация за фирмите в бранша.


За контакти:

Отдел Маркетинг и реклама

тел.: 02/ 808 1840, 958 0034, 958 0030

Изпратете ни имейл


Можете да изтеглите медийна информация и рекламни тарифи за желаните издания, като изберете заглавие и щракнете върху него:

- КАМИОНИ, СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

- ЛОГИСТИКА

- КОЙ КОЙ Е В ТРАНСПОРТА И СПЕДИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

- сайтове www.kamioni.bg, www.logistika.bg, www.bageri.bg и други

- www.borsa.kamioni.bg

- седмичен онлайн бюлетин ТРАНСПОРТ


Щракнете върху изображенията по-долу, за да видите цялата медийна информация
за периодичните печатни издания или за интернет сайтовете на БТП.
За прелистване напред-назад щракнете в някой от ъглите на изображението.
При натискане на десен бутон на мишката върху изображението
се появява меню, което позволява увеличаване (Zoom In), намаляване (Zoom Out),
показване на цялото изображение (Show All), както и управление на качеството (Quality).