Volkswagen с повече печалба през първото полугодие

25.07.2019

Volkswagen с повече печалба през първото полугодие

Оперативната печалба на Volkswagen Group е нараснала с 10,3% до 9 милиарда евро през първата половина на 2019 година спрямо същия период на миналата година.

Силните продажби на марките Skoda и Porsche са спомогнали за увеличаването на печалбата, въпреки че приходите от Audi са намалели. Производителят добави, че е увеличил дела си на световния пазар на леки автомобили въпреки общия спад на световния пазар.

Очаква се постъпленията от продажби на Volkswagen Group през 2019 година да са с 5% по-високи спрямо миналата година въпреки изпълнените с предизвикателства пазарни условия, включващи несигурна икономическа среда, по-голяма конкуренция и нестабилни валутни курсове. Печалбата на германската компания след приспадане на данъците е нараснала с 24% през второто тримесечие. Volkswagen AG са успяли да увеличат дела си на свиващите се пазари.

Чистата печалба на автомобилостроителя се е повишила до 4,11 милиарда евро спрямо 3,31 милиарда евро през същия период на миналата година. Въпреки че броят на продадените превозни средства се е понижил незначително, приходите от продажби са се увеличили с 6,6% до 65,18 милиарда евро.

Финансовият директор Франк Витер заяви, че „Volkswagen Group се представя много добре на общо взето по слабия световен пазар“. Компанията отново потвърди прогнозите си за оперативната печалба за годината, която се очаква да бъде в долния край на прогнозирания диапазон, на фона на рисковете от търговския протекционизъм и очакваното леко свиване на световния автомобилен пазар.

<< Обратно към новините