ЕС ще инвестира 352 милиона евро в 26 проекта за зелена транспортна инфраструктура

12.09.2023

ЕС ще инвестира 352 милиона евро в 26 проекта за зелена транспортна инфраструктура

С цел да се подпомогне предоставянето на транспортна мрежа, която отговаря на целите на Зелената сделка на ЕС, проектите са избрани в рамките на Механизма за свързване на Европа (CEF) - програмата за финансиране на ЕС в подкрепа на европейската транспортна инфраструктура.


 

Съгласно четвъртата крайна дата в поканата за предложения по Механизма за инфраструктура за алтернативни горива (AFIF), която приключи на 13 април 2023 г., бяха избрани 26 проекта за обща безвъзмездна подкрепа от ЕС в размер на над 352 милиона евро.

Европейската комисия обяви, че ще предостави въпросната финансова подкрепа от над 352 милиона евро за 26-те инфраструктурни проекта. Тази подкрепа е съчетана със заем или инвестиционни средства от финансова институция. Поканата за предложения остава отворена с последна крайна дата 7 ноември 2023 г.

Коментирайки новината, европейският комисар по транспорта Адина Валеан каза:

„Многобройните получени заявления за финансиране по AFIF подчертават интереса на транспортната индустрия да продължи напред с преминаването към по-устойчив транспорт – по пътищата, в небето и в морето. Нашата инвестиция от 352 милиона евро ще се превърне в приблизително 12 000 локации за зареждане, 18 станции за зареждане с водород, в електрификация на пристанищата и летищата, включително пристанището на Ротердам и 37 испански летища.“

Палома Аба Гароте, директор на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), добави:

„Европейският съюз остава ангажиран с подкрепата на инициативи, които подобряват прехода към по-екологични видове транспорт. Тези проекти играят ключова роля за реализирането на целите на Съюза по отношение на климата, като същевременно допринасят за икономическия растеж и генерират нови възможности за заетост.“

Целта на поканата за представяне на предложения по Механизма за инфраструктура за алтернативни горива (AFIF) е да подпомогне разгръщането на инфраструктура за доставки на алтернативни горива, допринасяйки за декарбонизиране на транспорта по мрежата TEN-T.

С общ бюджет от 1,5 милиарда евро за периода 2021-2027 г. AFIF ще финансира проекти чрез комбинация от безвъзмездни средства от CEF и подкрепа от финансови институции за постигане на по-голямо въздействие на инвестициите.

Механизмът ще бъде изпълнен чрез поканата за представяне на предложения, първоначално направена на 16 септември 2021 г., с пет крайни дати за подаване на предложения до края на 2023 г.

След одобрението на избраните проекти от страна на държавите-членки на ЕС на 8 септември 2023 г., Комисията ще вземе официално решение за финансирането, след което ще бъдат обявени окончателните резултати.

Европейската изпълнителна агенция по климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) започна подготовка на споразуменията за безвъзмездна помощ с бенефициентите по успешните проекти.

<< Обратно към новините